Tahliye Planı

6331 sayılı İş sağlığı güvenliği kanunun 12. maddesine göre iş yerlerinde oluşabilecek acil durumlarda çalışanın güvenliği için tahliye planı hazırlamak zorundadır. Dihye çevre danışmanlık olarak tahliye planı hazırlanmasında firmalara hizmet vermekteyiz. Tahliye planı hakkında detaylı bilgi için lütfen irtibata geçiniz.

MADDE 12 – (1) Ciddi, yakın ve önlenemeyen tehlikenin meydana gelmesi durumunda İŞVEREN,;

a) Çalışanların işi bırakarak derhal çalışma yerlerinden ayrılıp güvenli bir yere gidebilmeleri için, önceden gerekli düzenlemeleri yapar ve çalışanlara gerekli talimatları verir.

b) Durumun devam etmesi hâlinde, zorunluluk olmadıkça, gerekli donanıma sahip ve özel olarak görevlendirilenler dışındaki çalışanlardan işlerine devam etmelerini isteyemez.

(2) İşveren, çalışanların kendileri veya diğer kişilerin güvenliği için ciddi ve yakın bir tehlike ile karşılaştıkları ve amirine hemen haber veremedikleri durumlarda; istenmeyen sonuçların önlenmesi için, bilgileri ve mevcut teknik donanımları çerçevesinde müdahale edebilmelerine imkân sağlar. Böyle bir durumda çalışanlar, ihmal veya dikkatsiz davranışları olmadıkça yaptıkları müdahaleden dolayı sorumlu tutulamaz. 

Bu maddede belirtilen tahliye planı eğitiminin İŞVEREN tarafından çalışanlarına verilmemesi durumunda Kanunun 26.maddesinin d. bendi uyarınca aykırı hareket eden İŞVERENE, uyulmayan her bir yükümlülük için bin Türk Lirası, aykırılığın devam ettiği her ay için aynı miktar para cezası uygulanmaktadır. 30 Haziran 2012 çıkan kanunun bu maddesi kanun yayımı tarihinden 6 ay sonra yani 01 Ocak 2013 tarihinden itibaren yürürlüğe girer.