İş Güvenliği

İş Güvenliği

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi MADDE 17 – (1) İŞVEREN, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini almasını sağlar. Bu eğitim özellikle; işe başlamadan önce, çalışma yeri veya iş değişikliğinde, iş ekipmanının değişmesi hâlinde veya yeni teknoloji uygulanması hâlinde verilir. Eğitimler, değişen ve ortaya çıkan yeni risklere uygun olarak yenilenir, gerektiğinde ve düzenli aralıklarla tekrarlanır. Bu maddede belirtilen Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitiminin İŞVEREN tarafından çalışanlarına verilmemesi durumunda Kanunun 26.maddesinin ğ. […]