Tahliye Planı

Tahliye Planı

6331 sayılı İş sağlığı güvenliği kanunun 12. maddesine göre iş yerlerinde oluşabilecek acil durumlarda çalışanın güvenliği için tahliye planı hazırlamak zorundadır. Dihye çevre danışmanlık olarak tahliye planı hazırlanmasında firmalara hizmet vermekteyiz. Tahliye planı hakkında detaylı bilgi için lütfen irtibata geçiniz. MADDE 12 – (1) Ciddi, yakın ve önlenemeyen tehlikenin meydana gelmesi durumunda İŞVEREN,; a) Çalışanların işi bırakarak derhal çalışma yerlerinden ayrılıp güvenli […]

İş Güvenliği

İş Güvenliği

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi MADDE 17 – (1) İŞVEREN, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini almasını sağlar. Bu eğitim özellikle; işe başlamadan önce, çalışma yeri veya iş değişikliğinde, iş ekipmanının değişmesi hâlinde veya yeni teknoloji uygulanması hâlinde verilir. Eğitimler, değişen ve ortaya çıkan yeni risklere uygun olarak yenilenir, gerektiğinde ve düzenli aralıklarla tekrarlanır. Bu maddede belirtilen Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitiminin İŞVEREN tarafından çalışanlarına verilmemesi durumunda Kanunun 26.maddesinin ğ. […]

Tehlikeli Atık Geri Kazanım Lisansı

Tehlikeli Atık Geri Kazanım Lisansı

Tehlikeli ve Tehlikesiz Atık Geri Kazanım, Geri Dönüşüm ve Bertaraf Tesislerini kurmak ve işletmek isteyen gerçek veya tüzel kişiler, yönetmelikte istenen kriterler doğrultusunda tesislerini kurmak için ve ürün standardı, ürünlerinin satışa uygunluğu ayrıca piyasadaki denetimi ile ilgili lisans almakla zorundadır. Söz konusu lisansların Bakanlık ve İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüklerinden temini, firmamızın yetkisindedir. Çevre Lisans […]