Tehlikeli Atık Geri Kazanım Lisansı

Tehlikeli Atık Geri Kazanım Lisansı

Tehlikeli ve Tehlikesiz Atık Geri Kazanım, Geri Dönüşüm ve Bertaraf Tesislerini kurmak ve işletmek isteyen gerçek veya tüzel kişiler, yönetmelikte istenen kriterler doğrultusunda tesislerini kurmak için ve ürün standardı, ürünlerinin satışa uygunluğu ayrıca piyasadaki denetimi ile ilgili lisans almakla zorundadır. Söz konusu lisansların Bakanlık ve İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüklerinden temini, firmamızın yetkisindedir. Çevre Lisans […]

Ambalaj Atıkları Toplama Ayırma Lisansı

Ambalaj Atıkları Toplama Ayırma Lisansı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından daha önceki yönetmelik revize edilerek son haliyle 24.08.2011 tarih ve 28035 sayılı Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği çıkarılmış olup amacı; Çevresel açıdan belirli ölçütlere, temel şart ve özelliklere sahip ambalajların üretimini, ambalaj atıklarının oluşumunun önlenmesi, önlenemeyen ambalaj atıklarının tekrar kullanım, geri dönüşüm ve geri kazanım yolu ile bertaraf edilecek miktarının azaltılmasını, […]