İşyeri Açma ve Çalışma İzni

İşyeri Açma ve Çalışma İzni

GSM (Gayri Sıhhi Müessese :  Çevresine fiziksel, ruhsal, kimyasal, mikrobiyolojik ve toplumsal yönlerden az yada çok zarar veren yada verme olasılığı olan ve doğal kaynakları kirleten kuruluşlardır. Gayri Sıhhi Müesseseler Birinci Sınıf, İkinci Sınıf ve Üçüncü Sınıf olmak üzere üç bölüme ayrılır. 1.Sınıf GSM’ler: Kentlerden ve insanların toplu olarak bulundukları yerlerden mutlaka uzak tutulması ,sanayi bölgesi ya […]

Gürültü İzni

Gürültü İzni

Ülkemizde gürültü konusunda geçerli mevzuat, 5491 sayılı kanunla değişik 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 14. maddesi çerçevesinde düzenlenmiştir. İlgili kanun maddesinde “Kişilerin huzur ve sükununu, beden ve ruh sağlığını bozacak şekilde ilgili yönetmeliklerle belirlenen standartlar üzerinde gürültü ve titreşim oluşturulması yasaktır. Ulaşım araçları, şantiye, fabrika, atölye, işyeri, eğlence yeri, hizmet binaları ve konutlardan kaynaklanan gürültü ve […]

Atıksu Deşarj İzni

Atıksu Deşarj İzni

2872 sayılı Çevre Kanununa istinaden çıkarılan ve 31.12.2004 tarih ve 25682 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinin 26. maddesinin (e) bendi gereğince; Gerçek veya tüzel kişiler, faaliyet türlerine göre, alıcı su ortamlarına verdikleri atık sulara deşarj izni  için, Tablo 5 ten Tablo 21 e kadar konulan deşarj standartlarını sağlamakla yükümlüdürler. Bu kapsamda; 1-      […]