Acil Eylem Planı

Acil Eylem Planı

6331 sayılı iş güvenliği kanununda belirtilen bir diğer madde de kazalardan sonra alınması gerekli acil planlardır. Bu planlar için önceden bir hazırlık yapılıp rapor hazırlanmalıdır. Acil eylem planı bunun için çıkarılmıştır. MADDE 11 – (1) İŞVEREN,; a) Çalışma ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanı ile çevre şartlarını dikkate alarak meydana gelebilecek acil durumları önceden değerlendirerek, çalışanları ve çalışma çevresini etkilemesi mümkün ve muhtemel acil durumları belirler ve bunların olumsuz etkilerini önleyici ve […]