Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Geri Kazanımı Lisansı

Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin ekonomiye geri kazandırılması ve çevre kirliliğinin önüne geçilmesi amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından çıkartılan yönetmelikle araçların eski lastikleri büyük önem kazanmıştır. Yönetmeliğe göre lastikler için geçici depolama sahası izni İl Çevre Müdürlüklerinden, ömrünü tamamlamış lastiklerin geri kazanım Tesisi için Çevre İzin ve Lisansı Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınmaktadır. Her türlü çevre izin ve Lisansların alınması aşaması danışmanlık firmamızın yetkisindedir.

Bu lastikler çeşitli şekilde değerlendirilmektedir. Bunlar kısaca:

1)Doğrudan Değerlendirme:

•Lastiklerin hiçbir işleme tabi tutulmadan oldukları gibi inşaatlarda, oyun parklarında, iskelelerde kullanılmasıdır.

•Atık lastikler taşınma maliyetleri hariç bedava olduğu için ekonomiktir.

2)Malzeme Olarak Değerlendirme:

Bu yöntemde lastiği oluşturan kauçuk, çelik ve lifler ayrıştırılır ve hepsi malzeme olarak ayrı ayrı yeniden kullanılır.

• a) Yeniden Kaplama

• b) Kauçuğu Granül Haline Getirme

3)Termik Değerlendirme:

Kauçuğun kaliteli bir kömüre eşdeğer enerji değeri vardır. Bu yüzden yakıt olarak da kullanılmaktadır. Avrupa, ABD, Japonya ve Türkiye’deki çimento fabrikalarında yakıt olarak kullanıldığı bilinmektedir

4)Ham maddesel Değerlendirme:

Çeşitli yöntemler ile ayrıştırılan lastiklerden belirli oranlarda yağ, karbon siyahı ve hurda tel elde edilir. Elde edilen yağ, Enerji ve kimya sektöründe, karbon siyahı kauçuk fabrikalarında ve çelik ise dökümhaneler de ham madde olarak üretimde kullanılabilmektedir.