Ömrünü Tamamlamış Araçların Geri Kazanım Lisansı

Hurda (ömrünü tamamlamış araçlar) araçların ekonomiye tekrar kazandırılması için Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından 30/12/2009 tarihinde Ömrünü Tamamlamış Araçların (ÖTA) Kontrolü Yönetmeliği çıkartılmış ardından 06/07/2011 tarihinde Ömrünü Tamamlamış Araçların Depolaması, Arındırılması, Sökümü ve İşlenmesine İlişkin Teknik Usuller Tebliği çıkarılmıştır. Bu kapsamda hurda araçların geri kazanım tesisini kurmak isteyen girişimciler öncelikle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen Ömrünü Tamamlamış Araç (ÖTA) Geri Kazanım Lisansı almak zorundadır. Öta için geçici depolama sahaların da kurulması gerekmektedir.