İş Güvenliği

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

MADDE 17  (1) İŞVEREN, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini almasını sağlar. Bu eğitim özellikle; işe başlamadan önce, çalışma yeri veya iş değişikliğinde, iş ekipmanının değişmesi hâlinde veya yeni teknoloji uygulanması hâlinde verilir. Eğitimler, değişen ve ortaya çıkan yeni risklere uygun olarak yenilenir, gerektiğinde ve düzenli aralıklarla tekrarlanır.

Bu maddede belirtilen Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitiminin İŞVEREN tarafından çalışanlarına verilmemesi durumunda Kanunun 26.maddesinin ğ. bendi uyarınca aykırı hareket eden İŞVERENE  her birçalışan için bin Türk Lirası,para cezası uygulanmaktadır. 30 Haziran 2012 çıkan kanunun bu maddesi kanun yayımı tarihinden 6 ay sonra yani 01 Ocak 2013 tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

Eğitim:

 • Eğitimlerin programlarının hazırlanması ve uygulanmasını,
 • Eğitimler için uygun yer, araç ve gereçlerin temin edilmesini,
 • Çalışanların bu programlara katılmasını,

Program sonunda iş güvenliği uzmanı tarafından çalışanlara verilen  iş güvenliği eğitimine katılanlar için katılım belgesi düzenlenmesini içermektedir.

 

Verilecek İsg Eğitimlerinin Genel Konuları:

 • Çalışanların kanun açısından hak ve yükümlülükleri,
 • İş güvenliği ve sağlığı genel kuralları,
 • Güvenlik kültürü,
 • Güvenlik ve sağlık işaretleri,
 • Kişisel koruyucu donanım(KKD) kullanımı.
 • Yangın olayı ve yangından korunma,
 • İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,
 • İş kazalarının sebepleri,
 • İş hijyeni