Ambalaj Atıkları Toplama Ayırma Lisansı

Ambalaj Atıkları Toplama Ayırma Lisansı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından daha önceki yönetmelik revize edilerek son haliyle 24.08.2011 tarih ve 28035 sayılı Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği çıkarılmış olup amacı; Çevresel açıdan belirli ölçütlere, temel şart ve özelliklere sahip ambalajların üretimini, ambalaj atıklarının oluşumunun önlenmesi, önlenemeyen ambalaj atıklarının tekrar kullanım, geri dönüşüm ve geri kazanım yolu ile bertaraf edilecek miktarının azaltılmasını, […]