Tehlikeli Atık Geri Kazanım Lisansı

Tehlikeli Atık Geri Kazanım Lisansı

Tehlikeli ve Tehlikesiz Atık Geri Kazanım, Geri Dönüşüm ve Bertaraf Tesislerini kurmak ve işletmek isteyen gerçek veya tüzel kişiler, yönetmelikte istenen kriterler doğrultusunda tesislerini kurmak için ve ürün standardı, ürünlerinin satışa uygunluğu ayrıca piyasadaki denetimi ile ilgili lisans almakla zorundadır. Söz konusu lisansların Bakanlık ve İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüklerinden temini, firmamızın yetkisindedir. Çevre Lisans […]

Ömrünü Tamamlamış Araçların Geri Kazanım Lisansı

Ömrünü Tamamlamış Araçların Geri Kazanım Lisansı

Hurda (ömrünü tamamlamış araçlar) araçların ekonomiye tekrar kazandırılması için Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından 30/12/2009 tarihinde Ömrünü Tamamlamış Araçların (ÖTA) Kontrolü Yönetmeliği çıkartılmış ardından 06/07/2011 tarihinde Ömrünü Tamamlamış Araçların Depolaması, Arındırılması, Sökümü ve İşlenmesine İlişkin Teknik Usuller Tebliği çıkarılmıştır. Bu kapsamda hurda araçların geri kazanım tesisini kurmak isteyen girişimciler öncelikle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen […]

Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Geri Kazanımı Lisansı

Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Geri Kazanımı Lisansı

Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin ekonomiye geri kazandırılması ve çevre kirliliğinin önüne geçilmesi amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından çıkartılan yönetmelikle araçların eski lastikleri büyük önem kazanmıştır. Yönetmeliğe göre lastikler için geçici depolama sahası izni İl Çevre Müdürlüklerinden, ömrünü tamamlamış lastiklerin geri kazanım Tesisi için Çevre İzin ve Lisansı Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınmaktadır. Her türlü çevre […]