İşyeri Açma ve Çalışma İzni

İşyeri Açma ve Çalışma İzni

GSM (Gayri Sıhhi Müessese :  Çevresine fiziksel, ruhsal, kimyasal, mikrobiyolojik ve toplumsal yönlerden az yada çok zarar veren yada verme olasılığı olan ve doğal kaynakları kirleten kuruluşlardır. Gayri Sıhhi Müesseseler Birinci Sınıf, İkinci Sınıf ve Üçüncü Sınıf olmak üzere üç bölüme ayrılır. 1.Sınıf GSM’ler: Kentlerden ve insanların toplu olarak bulundukları yerlerden mutlaka uzak tutulması ,sanayi bölgesi ya […]

Gürültü İzni

Gürültü İzni

Ülkemizde gürültü konusunda geçerli mevzuat, 5491 sayılı kanunla değişik 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 14. maddesi çerçevesinde düzenlenmiştir. İlgili kanun maddesinde “Kişilerin huzur ve sükununu, beden ve ruh sağlığını bozacak şekilde ilgili yönetmeliklerle belirlenen standartlar üzerinde gürültü ve titreşim oluşturulması yasaktır. Ulaşım araçları, şantiye, fabrika, atölye, işyeri, eğlence yeri, hizmet binaları ve konutlardan kaynaklanan gürültü ve […]

Emisyon İzni

Emisyon İzni

Üretimleri esnasında havaya kirletici gaz emisyonları veren firmalar, Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği kapsamında Emisyon Ön İzni alması gerekmektedir. TÜRKAK tarafından akredite olmuş ve Bakanlığımız tarafından yetkilendirilmiş çözüm ortağımızla sorunsuz kaliteli hızlı bir şekilde hizmet vermekteyiz.   EMİSYON İZNİ İÇİN GEREKLİ BELGELER 1) Emisyon izni dilekçesi 2) Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği gereği ÇED Gerekli […]