Ambalaj Atıkları Toplama Ayırma Lisansı

Ambalaj Atıkları Toplama Ayırma Lisansı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından daha önceki yönetmelik revize edilerek son haliyle 24.08.2011 tarih ve 28035 sayılı Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği çıkarılmış olup amacı; Çevresel açıdan belirli ölçütlere, temel şart ve özelliklere sahip ambalajların üretimini, ambalaj atıklarının oluşumunun önlenmesi, önlenemeyen ambalaj atıklarının tekrar kullanım, geri dönüşüm ve geri kazanım yolu ile bertaraf edilecek miktarının azaltılmasını, […]

İşyeri Açma ve Çalışma İzni

İşyeri Açma ve Çalışma İzni

GSM (Gayri Sıhhi Müessese :  Çevresine fiziksel, ruhsal, kimyasal, mikrobiyolojik ve toplumsal yönlerden az yada çok zarar veren yada verme olasılığı olan ve doğal kaynakları kirleten kuruluşlardır. Gayri Sıhhi Müesseseler Birinci Sınıf, İkinci Sınıf ve Üçüncü Sınıf olmak üzere üç bölüme ayrılır. 1.Sınıf GSM’ler: Kentlerden ve insanların toplu olarak bulundukları yerlerden mutlaka uzak tutulması ,sanayi bölgesi ya […]

Gürültü İzni

Gürültü İzni

Ülkemizde gürültü konusunda geçerli mevzuat, 5491 sayılı kanunla değişik 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 14. maddesi çerçevesinde düzenlenmiştir. İlgili kanun maddesinde “Kişilerin huzur ve sükununu, beden ve ruh sağlığını bozacak şekilde ilgili yönetmeliklerle belirlenen standartlar üzerinde gürültü ve titreşim oluşturulması yasaktır. Ulaşım araçları, şantiye, fabrika, atölye, işyeri, eğlence yeri, hizmet binaları ve konutlardan kaynaklanan gürültü ve […]