Risk Analizi

Risk Analizi

6331 sayılı İş sağlığı ve güvenliği kanununda çıkarılan bir diğer madde de iş yerinde oluşabilecek risklerin önlenmesine ilişkindir. Bu madde de önceden risk analizi yapılarak ileride olması muhtemel kazaların önüne geçmektir. Risk analizi yapıldıktan sonra risk analiz raporu hazırlanır. Risk Değerlendirmesi, Kontrol, Ölçüm Ve Araştırma MADDE 10 – (1) İŞVEREN, iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Risk […]

Tahliye Planı

Tahliye Planı

6331 sayılı İş sağlığı güvenliği kanunun 12. maddesine göre iş yerlerinde oluşabilecek acil durumlarda çalışanın güvenliği için tahliye planı hazırlamak zorundadır. Dihye çevre danışmanlık olarak tahliye planı hazırlanmasında firmalara hizmet vermekteyiz. Tahliye planı hakkında detaylı bilgi için lütfen irtibata geçiniz. MADDE 12 – (1) Ciddi, yakın ve önlenemeyen tehlikenin meydana gelmesi durumunda İŞVEREN,; a) Çalışanların işi bırakarak derhal çalışma yerlerinden ayrılıp güvenli […]

Acil Eylem Planı

Acil Eylem Planı

6331 sayılı iş güvenliği kanununda belirtilen bir diğer madde de kazalardan sonra alınması gerekli acil planlardır. Bu planlar için önceden bir hazırlık yapılıp rapor hazırlanmalıdır. Acil eylem planı bunun için çıkarılmıştır. MADDE 11 – (1) İŞVEREN,; a) Çalışma ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanı ile çevre şartlarını dikkate alarak meydana gelebilecek acil durumları önceden değerlendirerek, çalışanları ve çalışma çevresini etkilemesi mümkün ve muhtemel acil durumları belirler ve bunların olumsuz etkilerini önleyici ve […]

İş Güvenliği

İş Güvenliği

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi MADDE 17 – (1) İŞVEREN, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini almasını sağlar. Bu eğitim özellikle; işe başlamadan önce, çalışma yeri veya iş değişikliğinde, iş ekipmanının değişmesi hâlinde veya yeni teknoloji uygulanması hâlinde verilir. Eğitimler, değişen ve ortaya çıkan yeni risklere uygun olarak yenilenir, gerektiğinde ve düzenli aralıklarla tekrarlanır. Bu maddede belirtilen Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitiminin İŞVEREN tarafından çalışanlarına verilmemesi durumunda Kanunun 26.maddesinin ğ. […]