Atık Takip Hizmet Sağlayıcısı

Bünyesinde Tehlikeli Atık Taşıma Lisanslı araç bulunduran firmalar, 18 Ocak 2013 tarihinde yayınlanan Atıkların Karayolunda Taşınmasına Dair Tebliğine göre 1 Ocak 2014 tarihine kadar araçlarını ADR’ye (Tehlikeli Maddelerin Karayolunda Uluslararası Taşınması ile ilgili Avrupa Anlaşması) uygun hale getirmeleri gerekmektedir. Ayrıca tebliğin yürürlüğe girdiği 18 Ocak 2013’ten itibaren Atık Takip Hizmet Sağlayıcı( ATHS) Danışmanlık firmasından hizmet almaları gerekmektedir. Bu kapsamda bünyemizdeki Bilgi İşlem, Kimya ve Çevre konularında uzmanlaşmış, Araç Takip Sistemi ve Tehlikeli Kimyasallar konularında eğitilmiş Çevre Görevlilerimizce sahadaki lisanslı araçların sürücülerine ve lisanslı araçların ait oldukları firmalara, Geri Kazanım ve Bertaraf Tesislerine eğitim, destek ve danışmanlık hizmeti vermekteyiz
ÇEVRE DANIŞMANLIĞI
• Geçici faaliyet belgesinin temin edilmesi,
• Çevre izninin temin edilmesi,
• Genel atık yönetimi,
• Çevre fizibilite raporları,
• Kapsam dışı görüş yazılarının alınması,
• Çevre mevzuatları kapsamında uygunsuzlukların tespiti ve raporlanması,
• İl Müdürlüğü uygunluk yazılarının alınması,
• Çevre lisanslarının alınması,
• Yıllık iç tetkiklerin yapılması ve raporlanması,
• Tesislerin çalışmasının Çevre Kanunu ve bu kanuna dayanılarak yürürlüğe giren yönetmeliklere uygunluğunun kontrolü,
• Çevre mevzuatları kapsamında tesis çalışanlarına bilgilendirici eğitim verilmesi,
• Teknik uygunluk raporu hazırlanması, tarafımızdan yapılacaktır