Ambalaj Atıkları Toplama Ayırma Lisansı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından daha önceki yönetmelik revize edilerek son haliyle 24.08.2011 tarih ve 28035 sayılı Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği çıkarılmış olup amacı; Çevresel açıdan belirli ölçütlere, temel şart ve özelliklere sahip ambalajların üretimini, ambalaj atıklarının oluşumunun önlenmesi, önlenemeyen ambalaj atıklarının tekrar kullanım, geri dönüşüm ve geri kazanım yolu ile bertaraf edilecek miktarının azaltılmasını, ambalaj atıklarının çevreye zarar verecek şekilde doğrudan ve dolaylı olarak alıcı ortama verilmesinin önlenmesini sağlamaktır. Geri kazanım uygulamalarının yürütüldüğü ilçelerdeki ev veya işyerlerin de ambalaj atıklarının çöpten ayrı olarak biriktirilip, ilgili belediyenin belirlemiş olduğu toplama sistemine verilmesi gerekmektedir. Biriktirilen ambalaj atıkları, sadece ambalaj atıklarının toplanmasında kullanılan ambalaj atığı toplama araçları ile düzenli olarak toplanmakta ve ayırma tesislerine ulaştırılmaktadır. Her malzemenin sevk edileceği geri dönüşüm tesisi farklı olduğundan ayırma tesislerine ihtiyaç duyulmaktadır. Ayırma tesislerine karışık olarak getirilen ambalaj atığı; kağıt, cam, metal, plastik ve kompozit olmak üzere 5 temel gruba ayrılır. 5 temel grup içindeki ambalaj atıkları da alt gruplara ayrılmalıdır. Örneğin ayırma tesisine getirilen karışık ambalaj atığı içindeki plastik ambalaj atıkları, 5 farklı malzeme türüne (PET, PE, PP, PS, PVC) ayrılarak, geri dönüşüm sanayine sevk edilmektedir. Çünkü her malzeme alt grubunun geri dönüşüm tekniği farklılık göstermektedir.

Bu yönetmelikte belirtilen Ambalaj Atıkları Toplama Ayırma Lisans Belgesi (TAT Belgesi) ve Ambalaj Atıkları Toplama Ayırma Geri Dönüşüm Tesislerinin Lisans Belgesi, İl Çevre ve Şehircilik Müdürlükleri tarafından verilmekte olup lisans belgesinin temin süreci firmamızın yetkisindedir.